XXV sesja Rady Miejskiej Turku

poniedziałek 21 września 2020 20:00

W czwartek, 17 września w Szkole Podstawowej nr 5 w Turku – w budynku przy ulicy Broniewskiego - odbyła się XXV sesja Rady Miejskiej Turku.

Posiedzenie rozpoczęło się minutą ciszy, którą zebrani uczcili ofiary II wojny światowej. Następnie Przewodnicząca Rady Miejskiej Turku - Mariola Kadrzyńska-Siwek w kilku zdaniach przedstawiła sprawozdanie z działalności radnych w okresie międzysesyjnym. Okres ten omówił również Burmistrz przybliżając kilka najważniejszych wydarzeń z działalności urzędu.

Kolejno radni przyjęli uchwały dotyczące przesunięć w budżecie, które spowodowane są m.in.: zwiększeniem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego wsparcia finansowego na rewitalizację parku miejskiego oraz zmniejszeniem dochodów z udziału w PIT. Zabezpieczone zostały środki na: remont lokali komunalnych, świadczenia dla rodzin zastępczych, zakup elementów ogrodzenia na cmentarzu oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) w rejonie ul. Przemysłowej i ul. Górniczej. Przystąpienie do sporządzenia MPZP pozwoli na dostosowanie zapisów planu do obecnych potrzeb inwestycyjnych. Zmiany te są odpowiedzią na pożar zakładu Profim, który miał miejsce w nocy z 26 na 27 listopada 2019 r. i objął hale produkcyjno – magazynowe o powierzchni blisko 20 tysięcy m2. Aktualnie planowana jest odbudowa zakładu poprzez rozbudowę istniejących hal. Ponadto na terenie objętym planem zlokalizowana jest nieczynna Elektrownia Adamów. W ramach przyszłych inwestycji Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA zwrócił się z wnioskiem o zmianę zapisów dotyczących wysokości zabudowy.

Pozostałe uchwały dotyczyły m.in.:

- przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Turek na lata 2020-2024”,

- niepobieraniu opłat od członków Turkowskiego Klubu Senior+ i powierzeniu prowadzenia klubu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej,

- likwidacji Filii Nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej, znajdującej się przy ulicy Spółdzielców 4.

Łącznie radni podjęli 13 uchwał. Poniżej transmisja archiwalna z sesji:

https://www.hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=tureksesja

 
 
Poczytaj sobie...

Więcej informacji: Wikipedia o Turku | Wikipedia o Powiecie Tureckim

Więcej turkowskich stron:

Katalog stron Turku i powiatu
www.turek.info.pl
Wszelke prawa zastrzeżone Turek.pl | Informator Miejski (2012)
Wykorzystywanie wszelkich materiałów zamieszczonych na stronach wyłącznie za zgodą autorów.
projekt i realizacja online24.pl