Powiatowe obchody Święta Policji w KPP Turek

czwartek 13 sierpnia 2020 11:00

28 lipca br. w Komendzie Powiatowej Policji w Turku odbyły się powiatowe obchody Święta Policji. Tego dnia 46 policjantów otrzymało awanse na wyższe stopnie policyjne, wręczono również odznaczenia i wyróżnienia. Komendant Powiatowy Policji w Turku mł. insp. Michał Grzelak z okazji obchodzonego święta podziękował policjantom za ich zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków w codziennej służbie i pracownikom Policji za sumienną i rzetelną pracę.

Ten rok z uwagi na  zagrożenie  epidemiczne jest rokiem szczególnym. W związku z aktualnymi obostrzeniami uroczystości odbyły się z zachowaniem obowiązujących obecnie obostrzeń sanitarnych. Uroczystość jak zawsze była okazją, do awansowania policjantów na wyższe stopnie, wyróżnienia najbardziej zasłużonych, a także podziękowania wszystkim za ich służbę i zaangażowanie.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 10.00  w kościele pod wezwaniem  Św. Barbary, gdzie odprawiono  uroczystą mszę świętą  w intencji policjantów i ich rodzin, koncelebrowaną  przez księdza  Kanonika Mirosława Frankowskiego  -  kapelana Komendy  Powiatowej Policji w Turku. Następna część obchodów rozpoczęła się  o godz. 11.30 w sali odpraw Komendy Powiatowej Policji w Turku.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku  Komendantowi Powiatowemu Policji w Turku mł. insp. Michałowi Grzelakowi przez dowódcę uroczystości  Naczelnika Wydziału Prewencji podisnp. Wiesława Raczyka. Podczas uroczystości odczytany został list skierowane do policjantek, policjantów i pracowników cywilnych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, nadinsp. Piotra Makę. Komendant Powiatowy Policji w Turku mł. insp. Michał Grzelak z okazji obchodzonego święta podziękował policjantom za ich zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków w codziennej służbie i pracownikom Policji za sumienną i rzetelną pracę.

Z okazji 101 rocznicy powołania Policji Państwowej, awanse na wyższe stopnie policyjne otrzymało łącznie 46 policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Turku.

W korpusie aspirantów awansowano 26 policjantów, w korpusie podoficerów awans otrzymało 13 policjantów, w korpusie posterunkowych awans otrzymało 7 policjantów.

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej srebrnym  medalem za długoletnią służbę odznaczył starszego aspiranta Jakuba Baszkowskiego.

Minister Spraw Wewnętrznych  w uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć służbowych w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa porządku publicznego złotą odznakę Zasłużony Policjant nadał młodszemu inspektorowi Romanowi Ciesielczykowi.

Na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Turku, Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu w trybie wyróżnienia za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych przedterminowo mianował na stopień starszego aspiranta Krzysztofa Jesiołowskiego.

Decyzją Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów za zasługi na rzecz NSZZ Policjantów i Wielkopolskiej Policji nadano policjantom medale 100-lecia powstania Policji Państwowej, Medale Krzyż Zasługi Niepodległości kl.II, srebrne medale NSZZ Policjantów Województwa Wielkopolskiego i brązowe medale NSZZ Policjantów Województwa Wielkopolskiego.

źródło: KPP Turek

 
 
Poczytaj sobie...

Więcej informacji: Wikipedia o Turku | Wikipedia o Powiecie Tureckim

Więcej turkowskich stron:

Katalog stron Turku i powiatu
www.turek.info.pl
Wszelke prawa zastrzeżone Turek.pl | Informator Miejski (2012)
Wykorzystywanie wszelkich materiałów zamieszczonych na stronach wyłącznie za zgodą autorów.
projekt i realizacja online24.pl