STOP "dopalaczom"

sobota 1 sierpnia 2015 15:00

Z inicjatywy Starosty Tureckiego Mariusza Seńko, w związku z zwiększonym zagrożeniem zatruć ,,dopalaczami” jakie w ostatnim czasie pojawiło się w kraju, odbyło się 23 lipca 2015 roku posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Tureckiego. Głównym tematem spotkanie była koordynacja działania służb oraz inspekcji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny w zakresie tematyki związanej ze środkami zastępczymi tzw. ,,dopalaczami”.

Dopalacze są związkami chemicznymi o działaniu psychostymulującym. Ich działanie jest podobne do działania narkotyków, dlatego też nazywa się je zastępczymi środkami odurzającymi. Zażywanie dopalaczy może prowadzić do uzależnień, ale znacznie gorsze jest spustoszenie jakie powodują w organizmie człowieka. Mogą one prowadzić do nieodwracalnej utraty zdrowia, a także życia.

Posiedzenie było ważnym spotkaniem dla służb zajmujących się ,,dopalaczami" w naszym powiecie. Pozwoliło na wymianę doświadczeń osób, które każdego dnia zajmują się w praktyce tą problematyką.

Uczestniczyli w nim m.in.: Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Turku Alfred Rajczyk, Komendant Powiatowy Policji w Turku Grzegorz Gibaszek, Prokurator Rejonowy w Turku Mariusz Skupin, Kierownik Ośrodka Wsparcia dla Osób z Problemami Uzależnień przy MOPS w Turku Elżbieta Piąstka oraz przedstawiciele służb i samorządów miast i gmin z powiatu tureckiego.

Omawiano zagadnienia związane z kontrolą punktów z ,,dopalaczami” na terenie powiatu tureckiego, statystykę zgłoszeń osób do Izby Przyjęć w SP ZOZ w Turku, wymagających pomocy lekarskiej po zażyciu środków zastępczych, a także dotychczasową współpracę  jednostek samorządu terytorialnego oraz służb państwowych w zakresie zwalczania wprowadzania do obrotu środków zastępczych.

Wymiana doświadczeń uczestników narady przyczyni się do usprawnienia funkcjonującego systemu walki z ,,dopalaczami”. Prowadzone dotychczasowe działania zostaną wzmocnione oraz wzbogacone o nowe m.in.: wspólny happening młodzieży i dorosłych chcących podkreślić brak zgody na narkotyki w powiecie tureckim.

 
 
Poczytaj sobie...

Więcej informacji: Wikipedia o Turku | Wikipedia o Powiecie Tureckim

Więcej turkowskich stron:

Katalog stron Turku i powiatu
www.turek.info.pl
Wszelke prawa zastrzeżone Turek.pl | Informator Miejski (2012)
Wykorzystywanie wszelkich materiałów zamieszczonych na stronach wyłącznie za zgodą autorów.
projekt i realizacja online24.pl